DERGİ/ YAYINEVİ KILAVUZU

 
AVRASYA YAZARLAR BİRLİĞİ
 

Avrasya Yazarlar Birliği; son yıllarda dünyada yaşanan teknolojik ve kültürel gelişmeleri göz önünde tutarak, kültür ve edebiyatın insanlar arasında yakınlaşma ve dostluk duygularının oluşmasına ve gelişmesine yapacağı katkıları dikkate alarak;

 • Tarihî kültürel ve sosyal bağlarla birbiri ile ilişkileri olan ülkeler, topluluklar ve kişiler arasında kültürel ilişkileri artırmak,
 • Evrensel barışa ve kültürel gelişmelere katkıda bulunmak;
 • İnsanlığın en köklü dillerinden birisi olan Türkçenin bütün lehçe ve şivelerinde konuşan halkların yazarlarının birbirlerinin eserlerini tanımalarını sağlamak,
 • Türkçe edebiyatın bütün dünyada daha iyi tanınmasına çalışmak,
 • Bütün lehçe ve şiveleri ile Türkçenin gelişmesine gayret etmek,
 • Türk lehçelerinin yazı dilerindeki ortaklıkları daha da artırmak, amacıyla;
 • Yazarlık faaliyetini meslek edinmiş kişileri bir araya getirmek,
 • Meslekî dayanışma ve yardımlaşmayı uluslar arası düzeyde sağlamak,
 • Yazarların sanat ve kültür hayatında etkin bir şekilde yer alabilmeleri için çalışmak,
 • Telif ve tercümelerinden doğan haklarını savunmak,
 • Meslek mensuplarının uğrayacakları çeşitli güçlükler karşısında gerekli her türlü maddî ve manevî yardımda bulunmak,
Ulusal ve uluslar arası düzeyde resmî, tüzel ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmek gayesi ile kurulmuştur.

 


 

Yönetim Kurulu:
 • Yrd. Doç. Dr. Yakup Deliömeroğlu
 • Ali Akbaş
 • Dr. Lütfi Şahsuvaroğlu
 • Yrd. Doç. Dr. Eriman Topbaş
 • Arslan Küçükyıldız
 • Hüseyin Albayrak
 • Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Özbay
 • Doç.Dr. Çetin Pekacar
 • Şemsettin Kuzeci
Denetleme Kurulu:
Prof. Dr. Orhan Kavuncu
Bekir Sıdık Soysal
Doç. Dr. Abdulvahap Kara

Yüksek Haysiyet Divanı:
Cengiz Dağcı
Muhtar Şahanov
Anar Rızaev
Ali Rıza Hıyabani
Zeynel Beksaç

Yedek Üyeler:
Yuri Vasleviç
İlya İvanovM. Kazım Amini

 

kaynak: http://www.ayb.org.tr/ayb/index.php?
option=com_frontpage&Itemid=1

    ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                              ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524