DERGİ/ YAYINEVİ KILAVUZU

 
Prof. Dr. M. Şehmus Güzel
 


26 Mart 1947’de Diyarbakır'ın şirin kasabası Ergani'de doğdu.

Annesinin ismi Ganime, babasının ismi Hasan Güzel'dir.


İlk ve ortaokulu kasabasında okudu.


İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nden ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (SBF) mezun oldu.


Doktorasını 
Tours ve Aix-en-Provence ‘da (Fransa)1970-1975 yılları arasında gerçekleştirdi: 

1975’te Türkiye’ye döndü: Antalya, Isparta ve Ankara Meslek Yüksek Okullarında Müdürlük ve Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku) Öğretim üyeliği yaptı.


1978'den itibaren SBF’de Sosyal Politika ve İş Hukuku Bölümü'nde çalıştı: İşçi Tarihi, Sendikacılık ve Sosyal Politika ders ve seminerlerini verdi.

Eylül 1982’den bu yana Fransa’da yaşıyor. Paris-VII., Paris-VIII. ve Niamey (Nijer’in başkenti) üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı: Devlet-Ulus, Devletsiz Halklar, Yakındoğu Tarihi, Türkiye'de İşçi Hareketi Tarihi, Toplumsal Mücadeleler Tarihi ders ve seminerlerini yönetti.
     

Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda ve Macaristan’da birçok kollokyuma katıldı: Türkiye'de İşçi Hareketi Tarihi, Kadınların Mücadelesi, Yılmaz Güney, Abidin Dino,  Devlet-Ulus ve Yakındoğu Halkları gibi konularda tebligler sundu.

Öğretim üyeliği (Prof. Dr.) yanında, 1984'ten beri gazetecilik ve yazarlık yapıyor. 1970'lerin başından bu yana birçok gazete, dergi ve ansiklopedide Türkçe ve Fransızca pek çok makalesi yayınlandı.

Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce, İspanyolca birçok ortak yapıta katkıda bulundu.

Çalışmalarını Almanya, Belçika ve Fransa'da sürdürüyor.
 
 
Güzel'in 1993’den bugüne yayınlanan Türkçe kitapları şunlardır:
 
1993
Grev (ikinci baskı)
Türkiye'de İşçi Hareketi (Yazılar-Belgeler)
 
1994
İnsan Yılmaz  Güney
 
1995
Devlet-Ulus
Fransa'da Aşırı Sağ ve Irkçılık
 
1996
Türkiye'de İşçi Hareketi, 1908-1984
Kadın, Aşk ve İktidar
Özgür Yılmaz Güney
 
1997
Cezayir ve Berberiler
Türk Usulü 'Demokrasi'
 
1999
Kürtler Kendilerini Anlatıyor
 
2002 :
Fransa Seçimlerinde Le Pen Lekesi
 
2003 :
Aşk-Olsun!
 
2004 :
İspanya ve Bask Gerçeği
Yılmaz Güney Hazinesi
Bu İşyerinde İnşaat Var
Rıhtımda Ölü Var
 
2005 :
İkinci Şiirler
 
2006 :
Avrupa Birliği’nde Devlet ve Fransa’da Korsika
Paris, Sobe!
(Ç)akıl-taşı
Paris: Gösteri-Kent
Remzi: Hayat Renk Işık
Kadın Sineması
Gurbette Bile Bir Gökyüzü Varmış
Abidin Dino ile Söyleşiler.Yazılar:Hayat ve Sanat


2007
… Ve Kapımı Çaldı Yalnızlık
İşçi Tarihine Bakmak

  
2007
… Ve Kapımı Çaldı Yalnızlık
Güncel Yaşam Yayınları, 2007
ISBN: 9 789759 8575092008
Abidin Dino, Birinci Kitap, 1913-1942
Abidin Dino, İkinci kitap, 1942-1952
Abidin Dino, Üçüncü Kitap, 1952-1993
Söyleşiler : Vir-Gül-Üne Dokunmadan
 

Kitap Yayınevi
Şubat 2008

Üç kitap, 476, 412, 356 sayfa
ISBN 9789756051856

         

Kaldıraç Yayınevi,
Hüseyinağa Mahallesi, Topçekenler Sokak, no: 18/1
Beyoğlu/ İstanbul
Telefon ve faks: 0212 251 68 61
www.kaldiracdergi.com
kaldiracdergi@gmail.com
ilişki kurulması gereken: ÜLKÜ GÜNDOĞDU
 
ANKARA İRTİBAT: Mithatpaşa Cad. No: 34/F Daire: 33
Kızılay/ Ankara,
Telefon ve faks: 0312 434 39 71

Güzel’in katkıda bulunduğu Türkçe ortak  yapıtlar:

 
Atatürk ve Hukuk  (Ankara, 1982)
Seha L. Meray'a Armağan (Ankara, 1982)
Cahit Talas'a Armağan (Ankara, 1990)
Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiye'sine işçiler, 1839-1950 (İstanbul, 1998)
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar (İstanbul, 1998)  
 
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi gibi ansiklopedilere birçok «madde» yazdı.
 

 
Güzel’in katkıda bulunduğu Almanca, Fransızca, İngilizce ortak yapıtlar  ve makaleleri (seçki) :
 
«Etre ouvrier en Turquie», Les Temps Modernes, Sayı : 456-457,
Temmuz-Ağustos 1984.

«Reflexions sur la premiere rencontre entre le kemalisme et le mouvement ouvrier (1919-1939) », Cahiers du GRETC (MSH/Paris), Sayı : 1, Kış 1984-1985.
«Naissance d’un syndicalisme radical : DİSK », Bulletin de L’ERT (Paris), Sayı : 2, Mayıs 1985.
«Le cout social du liberalisme en Turquie depuis 1980 », Bulletin de L’ERT, Sayı : 3, Ocak 1986
La Turquie en Transition ( Paris, 1986).
«Debat sur une histoire probleme: Les mouvements populaires au debut du siecle dans L’Empire Ottoman», Bulletin du Reseau SD Etats, Villes, Rapports Sociaux et Mouvemnets Urbains dans Le Monde Arabe, Sayı: 5, Kasım 1986.
«La place du mouvement ouvrier dans la construction de L’Etat-Nation Turc ( 1919-1939 », Sou’al (Paris), Sayı : 7, Eylül 1987.
Etat et Mouvement Ouvrier au Moyen-Orient
(Paris, 1988. Bu yapıtın editörüdür).

Die Türkei im Umbruch (Frankfurt, 1989).
Etat, Ville et Mouvements Sociaux au Maghreb et au
Moyen-Orient
(Paris, 1989).
Turquie, Moyen-Orient, Communaute Europeenne (Paris, 1989).
France des Libértes France des Etrangers (Paris, 1990).
«İntelligentsias Francisees au Maghreb colonial »,
Cahiers du GREMAMO,
Sayı: 7, 1990, p. 192-200.

«Turquie : Une presse sous haute surveillance»,
La Lettre de RSF
, Sayı: 15, Haziran 1990.

«İnterieur, interieurs», Catalogue, (Paris, 1990).
«Les Kurdes malgre tout », Sensations, Sayı : 3, Mart 1991.
Première Rencontre İnternationale sur I'Empire Ottoman et la Turquie Moderne (İstanbul ve Paris, 1991).
«Reves et images de la mort dans les œuvres de Yaşar Kemal et Osman Şahin», Lettre d’İnformation de L’AFEMAM, Sayı: 7, Mart 1992. S. 125-134.
Agriculture et İndustrialisation en Turquie et au Proche-Orient, (Paris, 1992).
«Le reveil du mouvement ouvrier», Peuples Mediterraneens, Sayı: 60, Temmuz-Eylül 1992.
İndustrialisation, Communication et Rapports Sociaux en Turquie et en Meditarranee Orientale (Paris, 1994).
Workers and The Working Class in The Ottoman Empire and The Turkish Republic, 1839-1950 (Londra, New-York ve Amsterdam, 1995).
Enjeux de L'Immigration Turque en Europe,
Les Turcs en France et en Europe
(Paris, 1995)
Mutualites de Tous les Pays (Paris, 1995).
Frieden für Kurdistan Demokratie für die Türkei (Münih, 1996).
Rassısmus und Natıonalısmus ın West-und Osteuropa (Hannover, 1997).
 
(...)
 
Güzel’in diğer yapıtları şunlardır:
 
Le Developpement, Le Mouvement Ouvrier et L'Elite Dans Les Pays Sous-Developpes, DEA Tezi, Aix-Marsilya Üniversitesi, 1972.
Le Mouvement Ouvrier et Les Greves en Turquie: De L'Empire Otoman à Nos Jours, Doktora Tezi, Aix-Marsilya Üniversitesi, 1975.
Türkiyede İşçi Örgütlenmesi (1940-1950), Doçentlik Tezi, Ankara, 1982.
   
Güzel’in «önsöz»ünü yazdığı yapıtlar :
 
Nejdet Buldan : Yasaklı Topraklar, Mezopotamya Yayınları, Köln, 1998.
İbrahim Yalçın : Eylül Portreleri, Ütopya Yayınları, Ankara, 2000.

 

 

 

 

 

    ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                              ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524