Hece ve Mânâ

                  


 
Söz vardır, kâğıt kirletir
Söz vardır, kışta terletir
Söz vardır, göğü gürletir
“Kot” farkı var arasında!  

Göz vardır, önünü görmez
Göz vardır, görür de ermez
Göz vardır, ipe un sermez
“Kat” farkı var arasında!  

Öz vardır, maya helâlden
Öz vardır, anlayan halden
Öz vardır, dem vurur elden
“Öd” farkı var arasında!  

Yüz vardır, yüz sürülesi
Yüz vardır, gül örülesi
Yüz vardır, asrın hilesi
“Had” farkı var arasında!  

İz vardır, varır sonsuza
İz vardır, çıkar yönsüze
İz vardır, yöndür densize
“Tat” farkı var arasında!  

Toz vardır, çınar mayalar
Toz vardır, taşır kayalar
Toz vardır, çiğner yayalar
“Hat” farkı var arasında!
“Mat” farkı var arasında!

 
 

  
 12 Nisan 2008/ Bursa / Ali Rıza Malkoç

®  Öz Yapım oHG   © H@vuz Yayınları                                  © Ocak - Şubat 2009 ISSN 1864-0524