Küçük Düşmek Zorunda mısın Bayram Balcı?

                  


"Değerli üyelerimiz,

Üyelik ödentileri ile ilgili olarak, dernek e-posta grubuna yolladığımız kimi iletiler, olumlu ya da olumsuz biz dizi tepkiyle karşılaştı.

Bu durumu, son derece olağan karşılıyoruz. Örgütlerde, eleştirinin olması kadar doğal bir şey yoktur: tam tersine, örgüt durağansa, ortada bir yanlışlık var demektir. Örgüt çalışmaları, beraberinde farklı düşüncelerin çelişkisini, farklı düşüncelerin çatışmasını üretir. Yönetim olarak, bizlere ulaşan "iyi" ya da "kötü" tüm eleştirilerden yararlanarak çalışmalarımıza yön verdiğimizi belirtmek isteriz. Her eleştiri, bizler için değerlidir.

Dernek yönetiminin yaptığı çalışmaların her aşaması ve her sonucu, üyelerin değerlendirmesine açıktır: dolayısıyla, yapılan eleştirilerden rahatsızlık duyan bir yönetim anlayışımız, asla söz konusu olamaz.

Bir şartla!..

Eleştirilerin, iyi niyet çerçevesinde yapılması beklenir. Daha da önemlisi, eleştiri üreten her üye, eleştirisini doğru, tutarlı ve sağlam bilgi üzerinden temellendirmek zorundadır.

Kasım ayı başlarında, üyemiz Bayram Balcı, üyelik ödentileri ile ilgili olarak, dernek e-posta grubuna yaptığımız duyuruları eleştiri konusu edinerek, doğrudan kendi hazırladığı bir metni, birkaç gazete ve internet  sitesine "servis" etti.

Bayram Balcı'nın kendi imalatı bu "haber"in, Birgün gazetesinde ve birkaç internet sitesinde yer almasını, başlangıçta bir sorun olarak görmedik.

Ne var ki, yakın bir tarihte, tescilli gerici bir Milli Gazete yazarı tarafından, Bayram Balcı'nın metni kaynak gösterilerek, üstelik Bayram Balcı'dan da görüş alınarak, "şu solcu, komünist yazarların haline bir bakın" yaklaşımıyla yapılan haber, deyim yerindeyse bardağı taşıran son damlaydı.

Lafı uzatmayalım..

Bayram Balcı, açık bir biçimde "yalan" söyleyerek, kendini küçük düşürüyor!

Ortalığa saçtığı yalanları birkaç başlıkta toplamak olanaklı:

1) Bayram Balcı diyor ki, "derneğe ne zaman üye olduğumu bile şimdi hatırlamıyorum (...) 15 yıl kadar önce bir vesile ile üye olmuştum."

Balcı, kendini biraz daha zorlasa, henüz Edebiyatçılar Derneği kurulmadan yani tüzel kişilik kazanmadan, derneğe üye olduğunu bile iddia edebilir! Çünkü, Edebiyatçılar Derneği 16 yıllık bir örgüttür;
2 Mart 1992'de kurulmuştur. Derneğe, "15 yıl kadar önce" üye olduğunu iddia eden Bayram Balcı, neredeyse "kurucu" üyelerden biri konumuna taşıyacak kendini..

Hatırlamakta zorluk çeken Balcı'ya yardım etmeli: 1 Mart 2002 tarihli ve 303 sayılı yürütme kurulu kararıyla dernek üyeliği onaylanan Bayram Balcı (üye no: 800) Edebiyatçılar Derneği'nin 7 yıllık üyesidir.
Balcı, üyelik geçmişini gerçekten hatırlamıyorsa, ciddi bir bellek sorunu yaşıyor demektir.

2) Bayram Balcı, "zaten derneğin üyesi olmak istemediği" için,  hiç "aidat ödemeyen" bir üye olduğunu da iddia ediyor. Oysa, 31 Ekim 2002'de, 948497 nolu alındı belgesi makbuzuyla 35 ytl ödeyerek, giriş ve 2002 yılı aidatını ödemiş gözüküyor. Balcı, bu ödemeyi de bir türlü hatırlayamıyor, her nasılsa!..

3) Bayram Balcı, "Edebiyatçılar Derneği'nin, neredeyse 10 yıldır hiçbir genel kuruluna katılmadığını" belirtiyor.

7 yıldır dernek üyesi olan Balcı, bu süre içerisinde katılabileceği 6 genel kuruldan 2'sine katılmıştır. En son, 2004 yılındaki 12. olağan genel kurula, üstelik İstanbul'dan trenle Ankara'ya gelerek katılmış ve oyunu da lehimize kullanmıştır -aynı trende, bir başka üyemiz Halil İbrahim Özcan da bulunuyordu; tanıktır.

4) Bayram Balcı diyor ki, "yıllardır derneğin hiçbir çalışmasına katılmadım."

Pes artık!..

Bu defa, değil 3-5 "yıl" öncesini, 3-5 "gün" öncesini bile hatırlayamıyor... Çünkü, Bayram Balcı, bu ağır iddiayı ortaya attığı 7 Kasım 2008 tarihinden beş gün önce, 3 Kasım 2008 tarihinde, derneğin düzenlediği bir şiir dinletisinde yer aldı.

27. İstanbul Kitap Fuarı'nda, 3 Kasım 2008 Pazartesi günü, saat 17.15'te, Büyükada Salonu'nda, "Hayatı Şiirle Anlamak" başlıklı şiir dinletisine, diğer dernek üyeleri Metin Cengiz, Arzu Karadağ, Bilal Kayabay, Oya Uysal, Halil İbrahim Özcan, Nur Saka, Tekin Gönenç ve Halide Yıldırım ile birlikte katılan Bayram Balcı, kendi ifadesiyle; "dernekle işi gücü olmayan" biri, devamla, "aktif olarak dernekle hiçbir ilişkisi bulunmayan" biri...

Bayram Balcı'ya, fuar programında yer alan bu etkinlik için 1 ay önceden öneride bulunuldu, kendisi, yapılan çağrıyı olumlu yanıtlayarak, etkinlikte yer almak istediğini dernek yönetimine bildirdi -karşılıklı yazışmalar kayıtlarımızda mevcuttur.

Hafta başında, dernek çalışmasına katılan Bayram Balcı, aynı hafta sonunda, gazete ve internet sitelerine servis ettiği haberde, "yıllardır derneğin hiçbir çalışmasına katılmadığı" şeklinde bir açıklamada bulunabiliyor.

Yukarıdaki somut bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, "sorunlu" bir kişilik durumuyla karşı karşıya olduğumuz açık: Bunca olgusal kanıta ve bunca kişisel tanıklığa karşın,  Bayram Balcı'nın "yalan" üretmekte gösterdiği ısrar ve rahatlık, başka nasıl açıklanabilir?

Yorumu sizlere bırakıyoruz."

Gökhan Cengizhan
Genel Başkan 

  
Gökhan Cengizhan

®  Öz Yapım oHG   © H@vuz Yayınları                                  © Ocak - Şubat 2009 ISSN 1864-0524