Bir Makâm Olurum Her Dem

                  

 

   Yorgun bir keman sesiyim
                              akşamları
    Sabâ makâmında, âheste.

    Gün ışıyanda, nihavent olurum
    Duygusallaşırım boyutsuz
                               az hüzünle karışık
    Öten kanaryalar misali kafeste.

    Öğleyin coşkun sular gibiyim
                               bendimi aşan
    Uşşak makâmında bir beste.

    İkindi vakti gelir, tam yağunlaşır d
                               uygularım
    Biraz rast olurum, biraz segâh
                                bir nefeste.

    Karanlık basar geceleri, yalnız
                               kalırım kendimle
    Hüzzamlaşırım, bir mahkûm gibi  
                               hapiste.


 

  
 Türkay Ilıcak

®  Öz Yapım oHG   © H@vuz Yayınları                                  © Ocak - Şubat 2009 ISSN 1864-0524