1 - Ölüm/ 2- Gök-Yüzün 

                  

Niyetsiz ölüm

Nal keser avluda
kapımda tanımadığım ayakkabılar
ahşap yalnızlığınla sen başbaşa
kısrak fırtınalar kopar ardında
soluk- soluğa ağzın

nedensiz
beyaza koşar atlar
başı boş
gem vurulur hayata
dizginlenmez
kişner zamansız ölüm
çatlar duvarım yere düşer
saat
kırılır ding dong lar
saat dokuz- doğurur
ölüm

 


Yalnız senive sesimi duyabilmek için
içeri alıyorum gök - yüzünde
çırpanan kanat seslerini

müsvette kağıda düşen hayatımı katlayıp
başı boş rüzgarlara teslim ediyorum
gök-yüzüne salıyorum kendimi

ellerimi yıkıyorum suya teslim ediyorum
ne kadar bulaşık elim varsa sana dokunduğum
akıyorum insan suretlerinin arasına

kaldırımlar taşlarını söküyorum yerinden
çıkmaz sokağa eğilip ayaklarımı bağlıyorum
topuklarımı kırıp sürüyorum sana doğru
içeriye alıyorum cırpınan kanat seslerini
yerine uçurtmalar salıyorum gök-yüzüne
ne kadar bağlanmışlığım varsa sana çözülüyorum

  
 Y. Savaş Kayhan

®  Öz Yapım oHG   © H@vuz Yayınları                                  © Ocak - Şubat 2009 ISSN 1864-0524