ana sayfa / editorial / içindekiler / h@vuz'dakiler (biyografi)
 iletişim-erişim/  yapıt gönderme yerleği /  ilkelerimiz / arşiv

 
Abdullah Baştürk İşçi Öyküleri Yarışması

   

Yarışma; GENEL-İŞ ve DİSK eski Genel Başkanı Abdullah Baştürk (29 Mayıs 1929 – 21 Aralık 1991) anısına, Baştürk ailesi, Edebiyatçılar Derneği ve Genel-İş Sendikası ile birlikte 2003 yılından beri düzenlenmekte, ödüller aralık ayı içinde törenle Ankara’da verilmektedir. Yarışmadan seçme öyküler daha sonra bir kitapta toplanıp Genel-İş’çe bastırılarak ücretsiz dağıtılmaktadır. Yarışma yazmanlığını (aile adına) Tuncer Uçarol yürütüyor.

            Ödül tutarları  ilk yıldan beri hep 1000, 750, 500 YTL  olmuştur.

            Kitaplarda toplanan öykülerin yazarlarına Genel-İş’çe 100 YTL ödenmektedir.

            Ödül kazanan öyküler, ödül töreni konuşmaları, seçme öyküler, ayrıca diğer öykü, şiir ve yazılar da. iki ayda bir yayımlanan  Genel-İş Emek dergisinin dört sayfalık Emek ve Sanat ekinde yayımlanmaktadır. Edebiyatçılar Derneği tarafından yayıma hazırlanan bu ek 2006 yılında 12. sayısına ulaşmıştır.

 1. Yarışma, amatör ya da profesyonel tüm öykücülere açıktır. Ödüle; işçiler ve emeğiyle geçinen diğer çalışanlar hakkında yazılmış her türlü öykü katılabilir.
 2. Ödüle aday yapıtlarda, Türkçeyi kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık da aranacaktır. Öyküler daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
 3. Daha önce bu ödülü kazanmış olanlar, Edebiyatçılar Derneği yönetim organlarında yer alan üyeler, yarışmaya katılamazlar.
 4. Öyküler; çift aralıkla, daktilo ya da bilgisayarla yazılmış olmalıdır.
 5. Yarışmaya en çok üç öyküyle aday olunabilir. Öykülerde sayfa sınırlaması yoktur. Son başvuru tarihi 10 Kasım 2006’dır.
 6. Ödüle aday yapıtlar; bir başvuru dilekçesi, gerçek ad ve açık adres, telefon numarası ve altında özgeçmiş yazılı olmak üzere, ekinde beş kopya öykü ile birlikte aşağıdaki adrese taahhütlü olarak gönderilecek ya da elden teslim edilecektir: 

İletişim:     

        “Edebiyatçılar Derneği
        İşçi Öyküleri Yarışması / Sakarya Cad. 32/15, Bahar Apt. Kat 5, Yenişehir – Ankara”
        İletişim için: 0312 / 434 46 65 - edebiyat@edebiyatcilardernegi.org 
        Bilgi için: www.genel-is.org.tr

           

İlk Yarışma (2003 yılı)

 • Yarışmaya 107 öykücü 160 öyküyle katıldı.
 • Sonuçlar: “Altmış Beş Metrede”, Celal İlhan (birincilik) *** ”Selo”, Ahmet Günbaş (ikincilik) ***  “Toz Adamlar”, Eray Karınca (üçüncülük).
 • Seçiciler kurulu: Talip Apaydın, Aysu Erden, Cemil Kavukçu, Ahmet Soner, Ahmet Yıldız.
 • Yarışmaya katılan öykülerden seçmeler  İşçi Öyküleri adlı bir kitapta toplandı: Hazırlayan Ahmet Soner, Genel-İş Yayınları, Ankara, Mayıs 2004, 173 sayfa. 16 öykü.

İkinci Yarışma (2004)

 
 • 89 öykücü 122 öyküyle katıldı.
 •  Sonuçlar: “Soyka”, Zafer Doruk (birincilik) ***  “Mahmut”, Gülçin Karaş Duman (ikincilik) *** “Ayna”, Gencay Serter (üçüncülük).
 • Seçiciler  kurulu: M. Sadık Aslankara, Aysu Erden, Adnan Özyalçıner, Tuncer Uçarol, Ahmet Yıldız.
 • Yarışmaya katılan öykülerden seçmeler İşçi Öyküleri 2004 adlı bir kitapta toplandı. Hazırlayan Tuncer Uçarol, Genel-İş Yayınları, Ankara, Haziran 2005, 263 sayfa. 24 öykü.

Üçüncü Yarışma (2005)
 
 • 118 öykücü 184 öyküyle katıldı.
 • Sonuçlar: “Mevsimlik İşçiler”, Zehra Ünüvar (birincilik) ***  “Ocakçı Gözleri”, Mavisel Yener (ikincilik) ***  “Lena / Düş Hançeri”, Emine Başa (üçüncülük).
 • Seçici kurul: Adnan Özyalçıner, Vecihi Timuroğlu, Necati Tosuner, Tuncer Uçarol, Ahmet Yıldız.
 • Yarışmaya katılan öykülerden seçmeler kitabı, hazırlanmaktadır.
 

Üç Yıllık Yarışmada

 • Böylece yurdumuzun dört bir yanından ve yurtdışından amatör ya da profesyonel 107 + 89 + 118 öykücü,  çeşitli kollardaki işçiler, aileleri ve işyerleriyle ilgili 160 + 122 + 184 = 466  işçi öyküsü yazdı.
 • İlk iki yılın öykülerinden toplam 16 + 24 = 40 seçme işçi öyküsü şimdilik iki kitapta toplandı. 2006 yılında yayımlanacak üçüncü kitapla, bu seçmeler toplamının 60’ı  aşacağı beklenmektedir.
YANKILAR
 
2003 Yılı
 •  Oktay Akbal, “Abdullah Baştürk’ü Anmak”, Cumhuriyet gazetesi, 25 Aralık 2003.
 •  Şükran Soner, “İşçi Öyküleri”, Cumhuriyet, 30 Aralık 2003.
 •  “Ödüller İşçi Öykülerine...”, Evrensel, 30 Aralık 2003.
 2004 Yılı
 •  Özgen Seçkin, “Bir Öykü Yarışmasının Düşündürdükleri”, Damar, Ocak 2004.
 •   “Abdullah Baştürk İşçi Öyküleri” (2003 Yarışması ödüllü iki öykü: “Altmış Beş Metrede”, “Toz Adamlar”), Edebiyat ve Eleştiri, Ocak-Şubat 2004.
 • 2003 Yarışmasından iki öykü: “Selo”, “İşçiler İçin Yapılan İşçisiz Bir Tören”, Kum, Mart-Nisan 2004.
 •  Sennur Sezer, “İşçi Öykülerini Okurken”, Evrensel sitesi, 2004.
 •  “İşçi Öyküleri”, Evrensel Kültür, Temmuz 2004.
 •  Ebru Mocaş, Ahmet Soner’le söyleşi: “Unutturulan Öyküleri Gündeme Getirmek İçin”, Evrensel Kültür, Ağustos 2004.
 •  Tuncer Uçarol, “Talip Apaydın’la Öykü Üstüne Söyleşi”, Yaba Edebiyat, Temmuz-Ağustos 2004.
 •   Müslüm Kabadayı, “Edebiyatta İnsan Sıcaklığı: İşçi Öyküleri”, Amik, Eylül-Ekim 2004. 
2005 Yılı
 •  Fırat Kozok, “İşçi Öyküleri” (Zafer Doruk’la söyleşi), Cumhuriyet, 9 Ocak 2005.
 •  Şiar Can Şener, “İşçinin Öyküleri – Öykünün İşçileri” (ödül kazanan üç öykücüyle söyleşi), Evrensel Kültür, Şubat 2005,
 •  İşçi Öyküleri Dosyası, Damar, Şubat 2005: Özgen Seçkin, “Kolaycılığın Edebiyattaki Türkçesi” *** Tuncer Uçarol, “İşçi Öyküleri Dosyası” *** ödül kazanan üç öykü *** ödül kazanan öykücüler (Zafer Doruk,  Gülçin Karaş Duman, Gencay Serter, Celal İlhan, Ahmet Günbaş) ile yapılan sormaca yanıtları *** Gökhan Cengizhan (ödül töreni konuşması), “Neden İşçi Öyküleri, Neden Abdullah Baştürk?” *** Adnan Özyalçıner (ödül töreni bildirisi), “İşçi-Edebiyat İlişkisi”  ...
 •   9. Ankara Öykü Günleri, “Halka Sırtını Dönmeyen Öyküler” paneli, 18 Mayıs 2005. Konuşmacılar: Aydın Çubukçu, Ahmet Yıldız, Zafer Doruk, Tuncer Uçarol.
 •  Aydın Çubukçu, “Sefaletin Öyküsü”, Evrensel Kültür, Haziran 2005.
 •  2004 Yarışmasından iki öykü: “Piyasa Çocukları”, “Dimitri Bey”, Evrensel Kültür, Haziran 2005.
 •  2004 Yarışmasından bir öykü: “Trenci Sami”, Çağdaş Türk Dili, Haziran 2005.
 •   “Abdullah Baştürk İşçi Öyküleri Yarışması”, Dünya Kitap, 3 Haziran 2005.
 •  M. Sadık Aslankara, “İşçinin Öyküsü – Öykünün İşçiliği”, Cumhuriyet Kitap, 16 Haziran 2005.
 •  Tuncer Uçarol, “Yarışma ve Öyküler Hakkında” (önsöz), Edebiyatçılar Derneği Haberler, Temmuz 2005.
 •  Mustafa Şerif Onaran, “Öyküde İnsan Sıcağı”, Cumhuriyet Kitap, 21  Temmuz 2005.
 •  “Tuncer Uçarol ile Abdullah Baştürk İşçi Öyküleri Yarışması’nı Konuştuk”, İmge Öyküler, Ağustos-Eylül 2005.
 •  Şiar Can Şener, “Vatan Haini Öyküler”, Evrensel Kültür, Ağustos 2005.
 •  Işık Kansu (Ankara Kulisi), “İşçi Öyküleri”, Cumhuriyet, 31 Aralık 2005.
   
2006 Yılı
 • Tuncer Uçarol, “İşçi Öyküleri Ödülü’ne Gölge Düşürenlere, Adnan Özyalçıner’e Yanıt”, Edebiyat ve
 • Eleştiri, Ocak-Şubat 2006.
 •  Alaattin Topçu, “Tartışma Notları – 1”, Damar, Şubat 2006
 • 2005 Yılı İşçi Öyküleri Dosyası, Damar, Şubat 2006: Tuncer Uçarol, “2005 Yılı İşçi Öyküleri          Yarışması” *** ödül kazanan üç öykü *** ödül kazanan öykücüler sormacası (Zehra Ünüvar, Mavisel    
 • Yener, Emine Başa) yanıtları *** ödül töreni konuşmaları ( Vecihi Timuroğlu, Gökhan Cengizhan),   yansımalar (Şaban Öztürk, Işık Kansu).
 • Aydın Çubukçu, “İşçi Öyküleri”, Evrensel Kültür,  Şubat 2006 (“Dosya: Öykülerde Emek”).
 •  Aysu Erden, Balkan Writers in Action: A Cultural İnterpretation of the Balkan Short Stories and Poems),
 • Edebiyatçılar Derneği Yay. Ankara, Şubat 2006, s. 53-55, 171, 174: “Thematic Short Story”.
 • Öyküde Emek Dosyası I, Evrensel Kültür, Mart 2006: Tuncer Uçarol, “Halka Sırtını Dönmeyen
 • Öyküler” *** Zafer Doruk, “Öykücülüğümüzde Emek Sorununun Dünü ve Bugünü” *** Gencay Serter,  “Temelde Çalışmak, Üretmek ve Paylaşmak Konuları Üzerine Vurgu Yapmalı” vd.
 • Müslüm Kabadayı, “Öykü, İşçi Öyküleri, Ödül ve Sanatçı Etiği Üzerine Bir Açılım Denemesi”,  Yoğunluk, Mart 2006.
 • Mustafa Şerif Onaran, “İşçi Öyküleri”, Cumhuriyet Kitap, 23 Mart 2006.
 •  Ali Balkız, “İşçi Öyküleri Yarışması’nda Karalanan Kim?”, Evrensel Kültür, Nisan 2006.
 • Öner Yağcı, “Emeğin Öyküleri” (Öyküde Emek Dosyası II), Evrensel Kültür, Nisan 2006:
 • 11. İzmir Kitap Fuarı, "İşçi Öyküsü Nedir? Ne Değildir?" açıkoturumu, 25 Nisan 2006. Konuşmacılar: Halim Yazıcı, Recai Atalay, Zehra Ünüvar, Aydın Şimşek, Tuncer Uçarol.
 • Tuncer Uçarol, “İşçi Öykülerinin Serüveni”, 10. Ankara Öykü Günleri, 5 Haziran 2006.

 

Türkiye Genel Hizmetler İşçileri (Genel-İş) Sendikası 
Çankırı Caddesi No:28 Kat:5-9 Ulus\ANKARA
Tel: (312) 3091547  Faks: (312) 3091046
Elektronik Posta: bilgi@genel-is.org.tr
Disk
TEL: 0212-2910005/06
Email: disk@disk.org.tr
Adres: Abidei Hürriyet Cad. Nakiye Elgün Sok. 117 Şişli/ İSTANBUL

                                                                                       

   
 

Abdullah Baştürk