ana sayfa / editorial / içindekiler / h@vuz'dakiler (biyografi)
 iletişim-erişim/  yapıt gönderme yerleği /  ilkelerimiz / arşiv

 
ERK

       


                        renk renk
                            tohum ek
                            mek
                            mi?

                            erimek

            lav olup akmak
            dünya yüzüne
            leylağı
            gün yüzü görmeden
            lağv etmek mi?
 
    
                                                                       89
 
                                rest
                                çekerek
                                ‘mert’liğin
                                mimine
                                ertelemek
                                ise ‘söz’ü
                                sap- ma!
                                ‘öz’ünü tükür!
   
                                mest et
                                kesafetin
                                batağında
                                keramet
                                diyerek:
  
                                                                       90
   
                ek
                erk
                dur
                düşün…
                seyr et
                hazmedebilirse
                içindeki bir harfin
                devam et
                ‘et’
                ocakta yanacak
                ve  
                unutma:
   
        akacak kan’sa damarda durmaz
  
                                                                       91

                                           

   
 

   Dilek Öztekin