ana sayfa / editörden / içindekiler / iletişim / arşiv / havuz hakkında

 

Türkçe en büyük biyografi Ansiklopedisi İnglizceye çevrildi


"ENCYCLOPEDIA OF TURKISH AUTHORS"

3 Cilt, 2023 Edebiyatçı ve Bilim Adamı, 2000 Fotoğraf

TÜRKİYE YAZARLAR ANSİKLOPEDİSİ

3 Cilt, 5786 Edebiyatçı ve Bilim Adamı, 3000 Fotoğraf


  Büyük uygarlıklar kurmuş her milletin edebiyat, düşünce ve çeşitli bilim alanlarında dünya çapında temsilcileri vardır. Bunların birçoğu çeşitli dillere çevrilerek tüm insanlığın istifadesine sunulmuş, evrensel uygarlığın gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Türk milleti de tarihin her döneminde dünya çapında isimler yetiştirmiştir. Ancak bunlardan pek azı yabancı dillere çevrilerek tanıtılabilmiştir. Dolayısıyla diğer uluslarca tanınan şahsiyetlerimiz; Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Mevlânâ Celâleddin, Yaşar Kemal, Nazım Hikmet, Fazıl Hüsnü, Aziz Nesin, Orhan Pamuk gibi pek az isimle sınırlı kalmıştır.

  İhsan Işık’ın uzun yıllarını verip hazırladığı 3 ciltlik The Encyclopedia Of Turkish Authors adlı İngilizce ansiklopedide 2023 Türk yazarı dünyaya tanıtılmaktadır.

  Bu ansiklopedinin özellikleri kısaca şöyledir:

1- 2023 yazar biyografisi ve 2000 fotoğraf yer almaktadır.
2- Eserin tamamı interaktif CD ile verilmektedir.
3- 10.000 yazar içinden seçilen bu en önemli Türk yazarlarının tesbitinde siyasal görüş, inanç farkı gözetilmemiş, objektiflik esas alınmıştır.
4- Son ciltte, Türkiye Türkçesi dışında eser verenlerden en önemli yazarlar “Türk Dünyası Yazarları” adlı bir ek bölümde verilmiştir.
5- Son ciltte ayrıca Index bölümü konularak, yazarların değişik sayfalarda geçen bilgilerine ulaşma imkanı sağlanmıştır.
6- İlk ciltte, sürpriz olarak, çok ünlü 50 civarında Türk yazarının tek karede buluştuğu bir tarihsel fotoğraf yer almaktadır.
7- Anisklopedinin yurt içi satış fiyatı 300 YTL (KDV hariç), yurt dışı satış fiyatı 200 Euro (PTT bedeli hariç)’tir.

  İhsan Işık’ın, 3 büyük ciltten oluşan ve 5786 yazarı tanıtan Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi ise geçtiğimiz yıl yayımlandı. İhsan Işık’ın elli üç yıllık ömründen yirmi beşini vererek hazırladığı bu ansiklopedi, kültür tarihimizin bu alandaki en kapsamlı kaynak eseridir.

  Ders kitaplarında adı geçen ve geçmeyen tam 5786 yazarımız hakkında bilginin yer aldığı bu ansiklopedinin, ilk olma özelliği taşıyan başlıca nitelikleri şunlardır:

1- Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle yayınevleri, zarar edeceklerini düşünerek yeni ansiklopediler çıkarmadığından, yazarlarımız hakkında mevcut sözlük ve ansiklopedilerdeki bilgilerin çoğu eksik kalmış ve eskimişti. Bu ansiklopedi, yaşayan yazarlar ve kültür adamları hakkındaki son bilgilerle güncellendi. Şimdi bütün Türkiye’de, hiçbir kaynakta bulunmayan isimler ve bunlara ilişkin yeni bilgiler, fotoğraflarıyla birlikte Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi’nde bulunabilmektedir.
2- Şimdiye kadarki kaynaklarda sadece edebiyatçılar yazar kabul edilip ya düşünce ve bilim adamları dışlanıyor veya bunların ancak yüzde biri tanıtılıyordu. Bu kaynaklara göre Türkiye’de sadece 3-4 tarihçi - sanat tarihçisi, 5-10 edebiyat araştırmacısı, 2-3 sosyolog, ilâhiyatçı veya siyaset bilimcisi vardı. İhsan Işık, akademisyenlerin çalışmalarını ve serbest araştırmacıları izleyerek bu isimlere binlercesini eklemiştir..
3- Şimdiye kadar sadece İstanbul ve Ankara’da yaşayıp belli çevreler edinen yazarlar yazar kabul edilmiş, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde, hatta Türkiye dışında çeşitli ülkelerde yaşayan, ama oldukça önemli edebiyat, düşünce ve bilimsel eser ortaya koyan insanlar yok sayılmıştı. Sanki onlar hiç eser vermemiş gibi bir tablo oluşmuştu. İhsan Işık, bu isimleri Anadolu’nun ve dünyanın her tarafında arayıp buldu, hayatları ve eserleri hakkında bilgiler verdi, haklarındaki bilgilerin kaybolmasını önlemiştir.
4- Şimdiye kadarki kaynakların pek çoğu eski alışkanlıkların yansımasıyla dünya görüşü ayrımı yapılarak hazırlanmıştı, İhsan Işık ilk defa objektif bir ansiklopedi hazırlamıştır. 5- Ansiklopedide yer alan yazarların her biri için ayrı kaynakçalar düzenleyerek araştırmacılar için önemli bir kolaylık sağlamaktadır.
6- Yazarlar hakkında eleştiri ve tanıtım yazılarından örneklerin sunulmasıyla, bu isimlerin edebiyatımız ya da akademik dünya içindeki yerine işaret edilmiştir.
7- İhsan Işık, ansiklopedine bazı önemli ek bölümler ekledi. “Doğum-Ölüm Günleri” bölümünde, okullar ve medya için yazarların doğum-ölüm tarihlerini ayrıca listelemiştir..
8- Bir diğer ek bölümde Cumhuriyet tarihi boyunca yüzlerce kuruluşun hangi yazara, hangi eserinden dolayı ödül verildiğini belirterek bütün edebiyat, kültür, bilim ve sanat ödülleri listelenmiştir.
9- “Türk Dünyası Yazarları” ek bölümünde, Türkiye Türkçesi dışındaki Türk lehçelerinde eser veren yazarlardan önemli olanlarını araştırıp bunların yüzlercesi hakkında tanıtıcı bilgiler verilmektedir.

  Son olarak İhsan Işık’ın yeni ve daha büyük bir çalışmasının haberini verelim:
İhsan Işık, sadece Cumhuriyet tarihi değil, Türkiye tarihi boyunca benzerine ulaşılmamış kapsamdaki bu iki büyük çalışmanın ardından şimdi daha büyük eserin hazırlığı içindedir.
Yazarın hazırlığını sürdürdüğü ve önümüzdeki yıl yayımlamayı hedeflediği ansiklopedinin adı:
Türkiye Edebiyat, Kültür ve Bilim Adamları Ansiklopedisi.

  İhsan Işık, 2006 yılında tamamlayacağı bu 10 ciltlik ansiklopedide, hakkında bilgi topladığı yazar sayısını 10.000’e çıkarıyor. Bu yeni büyük kaynak eserde, yazarların özgeçmiş ve eserlerine ek olarak, yazarların dil ve üslûp özelliklerini göstermek için “Metin Örnekleri”, yazarlar hakkında yazılmış yazılar, geniş kaynakçalar ve üç ayrı indeks yer alıyor.
Hem antoloji ve hem ansiklopedi özelliklerini taşıyan bu dev eserin hazırlıklarını sürdüren İhsan Işık, bu yeni çalışmasını gün yüzüne çıkarmak için sponsor desteği bekliyor.

TÜRKİYE YAZARLAR ANSİKLOPEDİSİ HAKKINDA NE DEDİLER?

“Bizim toplumumuzun geçmişte son derece zengin bir biyografi birikimi olduğu biliniyor. Son yıllarda azalan ilginin yeniden ivme kazanması sevindirici. İhsan Işık'ın Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi bu anlamda önemli bir boşluğu dolduruyor. Büyük emek ürünü bu çalışmayı gerçekleştirdiği için yazarını kutluyorum.”

Prof.Dr. Mustafa İSEN (Kültür Bakanlığı Müsteşarı)

“Her konudaki araştırıcıların ilk baş vurduğu kaynaklar, biyografik eserlerdir. İyi hazırlanmış bu tür çalışmalar, araştırıcıları yönlendirme ve doğru bilgilere ulaşma bakımından önem taşırlar. Biyografik eser hazırlama çok çileli ve sabır isteyen bir iştir. Hele Türkiye gibi bu alanda geniş boşluklar bulunan bir ülkede bu zorluk daha da artar. İhsan IŞIK bu zorlukları sabırlı ve titiz bir çalışma ile aşmış, kültür ve sanat hayatımızın hemen hemen eksiksiz bir biyografik kaynağını ortaya koymayı başarmıştır.”

Prof. Dr. Necat BİRİNCİ (Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı)

“Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi sadece günümüzde değil, gelecekte de yararlı olacak bir eser. Günümüz yazarlarını geleceğin araştırmacılarına, meraklılarına tanıtacak önemli bir kaynak. İhsan Işık’ın bu eseri, Türk kültür tarihine ışık tutacak.”

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN (Türk Dil Kurumu Başkanı)

ELVAN Y A Y I N L A R I
İhsan Işık

P.K. 397 - 06443 Kızılay-Ankara
E Mail: yazarans@hotmail.com
Tel: 0312.2298884-85 (Pbx) Faks: 0312.2298824

   
 

İhsan Işık


2001 H@vuz Bilgi Bankası - 2005 Havuz Dergisi

design by tema-solutions