Yapıt gönderme koşulları

Sayın Sanatsever,

Havuz dergisinde yapıtlarınızın yayınlanmasını istiyorsanız lütfen aşağıdaki koşulları göz önüne alınız.  Sizin özen gösterip yazdığınız yapıtları yayınla-mayı sizler kadar biz de istiyoruz. Bu konuda bize en büyük desteğiniz; aşağıda yazılı olan koşullara uygun bir biçimde yapıtlar göndererek olacaktır.

- Dergimizi rahatlıkla okuyabilmeniz için bir de PDF dosyası (ana sayfa ve ar-şiv bölümlerinde) hazırlanmıştır. Ekran başında saatlerce dergimizi okuma olanağı bulunmayan kişiler, derginin tümünü bilgisayarlarına aktarabilir ve başka bir zaman diliminde okuyabilir; yazıcısında basabilir.

- Dergimiz her ayın 15’inde yayınlanacaktır. Bu nedenle, bir sonraki dergide yayımlanmasını istediğiniz yapıtlarınızı en geç ayın son gününe kadar bizlere ulaştırmanız gerekmektedir.

- "Dergi hakkında düşündüklerinizi" bizlere ulaştırmak istiyorsanız "iletişim" bölümündeki, "YAZIŞMA YERLEĞİ"ni kullanınız. Editörlere ya da redaksiyona yazmak istiyorsanız -lütfen- bu kişilerin adlarının bulunduğu bölüme tıklayınız.

- Yapıtlarınızı  dergi@havuz.de adresine MS Word dosyası olarak gönderiniz. Dosyaya ad olarak yapıtın adını veya kendi adınızı veriniz. MS Word dosyası biçiminde gönderilmeyen dosyalar dikkate alınmayacaktır. Eğer yazın sanatı dışında -karikatür, fotoğraf, resim, karakalem vb.-  yapıtlar göndermek istiyorsanız, bunları, hazırlayacağınız MS Word dosyasına ek olarak iliştiriniz. Birden fazla öyküyü, şiiri ya da denemeyi tek dosyada gönderebilirsiniz. Özgeçmişiniz de aynı dosyada yer alabilir. Dosyanın içeriğine yapıtın başlığını koymayı unutmayınız

- Yapıtınızda herhangi bir kaynaktan alıntı(lar) varsa, kaynakça eklemeyi unutmayınız.
 

- Dergimizde yayınlanacak yapıtların sahiplerine, “Yapıtınız yayınlanacaktır.” biçiminde bir ileti gönderilmeyecektir. Yapıtlarınızın yayınlanıp yayınlanma-dığını her ayın 15’inde derginin ağ sayfasını ( http://www.dergi.havuz.de ) ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Bize ulaşan yapıtlar sahibine geri gönderil-mez. 

- Gerek Dergi H@vuz'da gerekse H@vuz Bilgi Bankası'nda yayınlanmasını istediğiniz yapıtlarınızı bizlere gönderirken, fotoğrafınızı (JPG formatında) ve özgeçmişinizi, varsa daha önce yayınlanmış yapıtlarınız hakkındaki bilgileri eklemeyi -lütfen- unutmayınız.

- Mümkünse Türkçe karakter kullanınız ve Türkçe dilbilgisi kurallarına dikkat ediniz.

- Havuz Dergisi'ni belirli aralıklarla kitap olarak yayınlamayı da tasarlamak-tayız. Bu nedenle (arzu edenlerin) açık adreslerini ve telefon numaralarını da yapıtıyla birlikte bize ulaştırması, ileriki dönemlerde iletişim için gerekli ola-caktır. Böyle bir seçkide yer almak isteyenler, bu bilgileri de bizlere ulaş-tırabilir. Kişiye özel bu bilgiler -kesinlikle- üçüncü bir şahsa verilmeyecektir. Dergi H@vuz ve H@vuz Bilgi Bankası'nda yayınlanan yapıtların bir kısmı, basmayı tasarladığımız kitaba alınacağından, yapıt sahiplerinin, bu durumu -özellikle- göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Her iki sitede de yayın-lanan yapıtlar, ikinci kez (olası bir iletişim eksikliği durumunda) sahibine sorulmadan seçki kitapta yer alabilir.

- Dergimizde yer alacak yapıtların tüm hakları sahiplerine aittir. Kendisinden ya da dergimizden izin alınmadığı takdirde, bir başka dergide, kitap ya da gazetede yayınlanamaz. Dergimize gelen tüm yapıtların yasal sorumluluğu, sahibine aittir.

- Göndereceğiniz yapıtlara takma ad eklememeniz önemle- rica olunur. Devamlı kullandığınız bir takma adınız varsa bize bildiriniz.
- Yapıtınızda herhangi bir kaynaktan alıntı(lar) varsa, kaynakça verilerini eklemeyi unutmayınız.
- Yayınlanması uygun görülen ve yayınlanan, ya da yayınlanmayan yapıtlar sahibine geri gönderilmez.
Gerek Dergi H@vuz, gerekse H@vuz Bilgi Bankası'na yapıt gönderenler bu ilkeleri kabul etmiş demektir.

Iyi okumalar.

H@vuz Dergisi