DERGİ/ YAYINEVİ HARİTASI

 
Oyuna Geldik - Halil Gülel
 

   
Oyuna Geldik - Öykü

Halil Gülel

H@vuz Yayınları
D-Messel/ Şubat 2008
ISBN 978-3-9808611-9-9
160 sayfa/ 9.50 €
Büyük boy kapak

 

Sunum:

Sözlüklerde birçok işe yaramayan sözcükler vardır. Bunlardan en çok kullanılanı kuşkusuz “keşke”dir. Hiçbir işlerliği olmamasına karşın satır aralarında durmadan tekrarladığımız bu sözcük, altmışlı  ve seksenli yıllarda Almanya’ya göç edenlerin ve hâlâ “göçmen”liği kendilerine yakıştıramayan insanların; çerçeveletip duvarına astığı bir sözcüktür.

Bir köylünün, köy yaşamından şehir yaşamına geçiş süresi yaklaşık 75 sene olduğunu belirtmekte toplumbilimciler. Bu, aynı dile, dine, örf ve adetlere sahip olan bir toplum içinde yaşayanlar için geçerli. Sabanı bırakıp, bir hafta sonra kendini dev gibi bir makinenin önüne bulanlar için bu sürecin ne olacağını hesaplamak gerçekten olanaksız. Köyden şehre, bir ülkeden diğer bir ülkeye göç ve beraberinde getirdiği bu ani değişim (en azından ilk kuşak için), bir kurtuluş değil, yok oluştur.

Belirli bir eğitim düzeyinin çok çok altında olan bu insanlar, iki kültür arasında sıkışıp kalınca, din-ahlak ağırlıklı feodal sistemden, şehir-endüstri yaşamına geçerken, kendi oluşturdukları yasaları uygularlar. Dolaysıyla ortaya  kırma/ karma bir yapı; toplumdışı kalmış insanlar çıkar.

Doğal olarak, Almanya’da yaşayan birinci, hatta ikinci kuşak, feodal sistemden, şehirsel-endüstriyel yaşama -yaklaşık- yarım asır geçmiş olmasına karşın ayak uyduramamış, her iki toplum tarafından da dışlanılır duruma gelmiştir. Bir insan kendi değerlerinden kopup, yaşadığı toplumun değerlerini de benimseyememişse, elindeki tek değerin/ tapının “Para” olduğunu, kişilik arayışı için bunu her fırsatta kullanacağını düşünmek yanlış olmaz.


                                                                                     
Nida Öz

            

                                                     ÖZ YAPIM oHGHer tür kitap, CD/ MS/ DVD/ VC yapımı, alım ve satımı Sahibi: Sibel Öz & Nida Öz Sicil NO. HRA 6900Vergi numarası: 07 353 30174  ÖZ YAPIM oHG Offene Handelsgesellschaft Herstellung von und den Einzelhandel mit Tonträgern, Videos undBüchern aller Art Geschäftsführer: Sibel Öz & Nida Öz  Amtsgericht Darmstadt - HRA 6900 Umsatzsteuer-Nummer: 07 353 30174 ÖZ YAPIM oHGDarmstädter Str. 3364409 Messel/ DeutschlandTel.: +49 (0) 6159 717950Fax: +49 (0) 6159 715195Mobil: +49 (0) 172 6940633E-Mail/ Weboezyapim@t-online.dehttp://havuz.de


    ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                             ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524