*Çamlıca'nın Kızları

                  


 

                                                               Tuval üzeine yağlı boya. 130 x 162 cm.

 

* Kaynak
 
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası
Koleksiyonu'ndan
"Cumhuriyet Dönemi
Çağdaş Türk Resim Sanatı"
  
 Adnan Turani

®  Öz Yapım oHG   © H@vuz Yayınları                                  © Ocak - Şubat 2009 ISSN 1864-0524