ÜYELİK BORCU OLAN ÜYELERE -SON- YASAL DUYURU!

                  

Borçlu üyelere, dernek avukatlarımız tarafından, icra takibi başlatılacak!

Değerli üyeler,

Sizlere, yıl içinde birkaç kez, derneğinize olan ödenti borçlarınızı ödemeniz konusunda duyarlı olmanız ricasıyla, gereken yasal uyarılarda bulunduk.

Bu konuda, ilgili yasa ve tüzük hükümlerini, sayısız kez anımsattık.

Uyarı yapılarak borçlarının hatırlatılması üzerine, bu borçlarını hemen ödeyen üyelerimize, hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın ödentilerini düzenli olarak ödeyen üyelerimize, ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Ancak, üyelerimizin büyük bir bölümü, yönetim kurulumuzun, bütün yazılı ve sözlü bildirimlerine karşın, sessiz kalmakta, olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermemekte, herhangi bir ödemede bulunmadan dernek üyeliğini sürdürmektedirler.

Yeni Dernekler Yasası'nda, ödenti yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeleri üyelikten çıkartma ve borçlarını tahsil etme yönünde, dernek yönetimleri yetkili kılınmıştır. Çünkü, ödenti borcuna, artık "kira, apartman yakıtı" gibi konulardakine benzer biçimde, "senetsiz takip" denilen işlem uygulanabilmektedir.

Yönetim kurulumuzun, derneğine ödenti borcu olan üyeden, borcunu icra yoluyla tahsil etme yetkisi bulunmaktadır.

Halen üyeliği süren, üyelikten ayrılan ya da üyelikten çıkartılan üyelerimizin, süresinde ödemedikleri ödenti borçları nedeniyle temerrüde düştükleri açıktır ve bu borçların, yasal faiziyle birlikte üyeden istenmesi gerekmektedir.

Değerli üyeler,

Yönetim kurulumuz, borçlu üyeler için, yasa ve tüzük hükümlerini uygulayarak, icra takibine başvurma ve bu yolla borçları tahsil etme kararlılığındadır.

Böyle bir durumda, üyelerimizin ödemeleri gereken parasal tutar, "noter, icra, avukat" masraflarıyla birlikte, normal ödenti borçlarının 4-5 katına çıkabilecektir.

Üyelerimizin, bir kez daha uyarı yapılmadan, ödenti borçlarının tutarı konusunda, dernek merkeziyle ilişki kurmalarını, daha önce kendilerine borç bildirimi yapılanların, belirtilen miktarı en kısa zamanda ödemelerini, önemle rica ediyoruz.


Gökhan Cengizhan
Edebiyatçılar Derneği
Genel Başkanı

 

 
  
 Edebiyatçılar Derneği - İletişim