Matematik ve Müzik

                  

“İyi müzik de iyi matematik gibi insana sonsuzluk hissi veriyor.
Matematik de sanki müzik gibi bir sanat.“ (1)


Eğitim ve öğretimin amacı, toplumu özgürlük içinde mutlu ve doğal koşullarını daha yaygın ve güçlü kullanabilen insanlardan oluşmuş hale getirmektir. Bu amaca ulaşmak, öncelikle eğitim ve öğretimin yaygınlaşmasının sağlanması ile olanaklıdır. Ancak, günümüzde Matematik öğretimi bir pazar ekonomisine indirgenerek metalaşmış durumdadır.

Müfit Pınar öncelikle bu durumu desteklemediği için yazın hayatına başlamıştır. Eğitim yayıncılığında da çocuk yerine büyüklere hitap edecek şekilde çoğaltılarak umuma sunulan kalın kitapların öğrencinin beden, ruh ve düşünselsağlığı açısından yararlı olmadığı görüşü ile pazar ekonomisinin verdiği olanaklar ölçüsünde gerçekleştirdiği yayınlarda kitaplarının sayfa büyüklüklerini özenle
saptamaktadır. “Matematiği belleme, kendin yap, anla!“(2) özdeyişinden hareketle çocukların alt sınıflarda bu derste sağlam diyaloglar kurmasını ve düşünmeyi öğrenmelerini amaçlamaktadır.

1981 yılında İlkokul 5. sınıf öğrencileri için yayınladığı “Modern Matematik” adlı ilk yayınının sunuş yazısının bir yerinde “Öğrencilerin geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu dersten ürkecekleri beklenmektedir. Veli ve öğretmen arkadaşlar öncelikle çocuklardaki bu gereksiz duyguları yenmelerini ve böylece matematikten korkmamalarını sağlamalıdırlar. Çocukların düşünsel gelişmelerine koşut olarak matematik yeteneklerinin gelişmelerine katkı sunmaları gerekmektedir. Hiçbir şey yapılmasa bile bu derse karşı güven kazandırmanın bile başlı başına ve olumlu yönde bir katkı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü, kendine güvenen bir öğrenci hiçbir şekilde
yılgınlığa düşmeyecek ve böylece başarılı olacaktır” saptamasını yapmıştır.
 

Müfit Pınar:1946 yılında Rize’ nin Pazar İlçesine bağlı Lamgo (Yücehisar) Köyünde doğmuştur. Birleştirilmiş sınıf eğitimi uygulanan Yücehisar İlkokulu, Pazar Ortaokulu, Rize İlköğretmen Okulu ve Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü mezunu olup Anadolu Üniversitesi AÖF’de Matematik Lisans Programını tamamlamıştır. Zonguldak'ta Kurucaşile Kale Köyü İlkokulu Öğretmenliği, Rize'de Fındıklı Ortaokulu, Ankara- Kayaş Ortaokulu, Ankara'da YıldırımBeyazıt Ortaokulu, Ankara- İnönü Lisesi (Akşam Bölümü) ile Ankara- Mimar Kemal Lisesi ‘nde (Akşam Bölümü) Matematik Öğretmenliği yapmıştır. Ayrıca, Ankara’da kurulu bulunan Arı, Denge ve Ay-Ka dersanelerinde de Matematik Öğretmenliği görevlerinde bulunmuştur.

Yazarın piyasada okula yeni başlayan çocuklar için “Yirmiye Kadar Doğal Sayılar” ile çarpmaya başlayan çocuklar için “Çarpım Tablosu” adlı iki yayını bulunmaktadır.
Halen, ilköğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için her sınıf düzeyinde Matematik kitaplarının yayınlanması üzerinde çalışmaktadır. Matematik-1 ve Matematik-2 adlı çalışmaları yayına hazır durumdadır. 

İletişim Bilgileri:
Posta: Tunalı Hilmi Caddesi
Bülten Sokak No:14/13
Kavaklıdere/ANKARA
Tlf.: +90 312 466 08 48/ 90 535 452 94 94

e- ileti: mufitpin@gmail.com


1 “Anlamak” Tutkunu Bir Matematikçi Cahit Arf, TÜBA Yaşam Öyküleri- 4, Sh. 231)
2 a.g.e Sh. 166

  
 Müfit Pınar

®  Öz Yapım oHG   © H@vuz Yayınları                                  © Ocak - Şubat 2009 ISSN 1864-0524