ana sayfa / editorial / içindekiler / iletişim / arşiv / havuz hakkında

 
Çizgi

   

Ey Üstü örtülü nokta
(doğuş ve ölüm  kesişimizde bekleyen sonsuz çizgi)
 Sen suskuyu seç !
-bir yatay.
-bir dikey.
Seni tamlayan çember
 içindeki çemberindir,
Yaşamın anlamı,
Döngüsel devinimleri içeren,
Sarmalayan,
Sırrın kabuksuz hakikati: çizgi…

 

Premodern Tefekkür Modu:
 
“bir çizgi var,ne sen okuya bilirsin onu, ne de başkası.
 
bir çizgi var,
Ne yazarı okuya bilir, ne de ben.
 
bir çizgi varSadece “O” okuya bilir onu , “O”.
 şte ben, o üçüncü çizgiyim.”
Hallac

  

PostModern; etik iflası:

Çizgi, çember, yay gibi ilkel objelerin birbirleri ile kesiştikleri noktalarda düğüm (TUTKU) noktaları oluşmaz.
Bu sebepten dolayı, bu tip kesişim noktalarını düğüm noktasına kilitleyen modu aktif olsa bile yakalamak mümkün değildir. İmleç bu noktalara kilitlenmez. Bu durumda devreye Kesişim modu girer !

Araçlar/Yakalama/Kesişim: işlem tamam !

 
“ŞOK VE DEHŞET GECENİZ” Artık  ÇİZGİ KAPSAMIMIZDA !

 
Dikkat: Yüreğinizin  alt kısmındaki durum çubuğunda “Kesişim aktif” ibaresi görülecek… aNsıZın… sızı…

Kesişim modunuz aktif iken imleç ( konumu genellikle parmaklarınızla  denetlenen, ulaşılacak bilgi yerini veya düzeltilecek yanlışlıkları gösteren işaretçi elçiniz !) ilkel obje kesişimleri (çizgi-çizgi, çizgi- çember, çember-yay vb.) üzerine getirilip kapatıldığında, Farkındalığınızın kesişim noktaları iflas edecek...o an…

Çizgi: M77 (yok edici nesne),

Çizgi: Beyaz Fosfor Bombasına dönüşür

iç çizgilerinizi açığa çıkarmak için !

Hayallerinize, Düşlerinize

tekrar sarıldığınızda kesişim modunuz sonsuza kadar (tarafımızdan) kapatılacaktır.

 
Resim: Cavit Mukaddes                                                                                                                                                
   
 

Cavit Mukaddes