ana sayfa / editorial / içindekiler / h@vuz'dakiler (biyografi)
 iletişim-erişim/  yapıt gönderme yerleği /  ilkelerimiz / arşiv

 
3. Kuşasası Öykü ve Şiir Günleri

       

         
        İzleyicisiyle Büyüyen

        Edebiyatçısıyla Çoğalan Bir Etkinlik…
 

      Etkinlik düzenlemek kuşkusuz zor bir iş değildir. Ancak, nitelikli, sonuçlarıyla yarar sağlayabilecek etkinlikler düzenlemek de kolay iş değildir. Ege’nin şirin köşesi Kuşadası’nda 2004 yılında uç veren “Öykü ve Şiir Günleri” bu yıl 3.üncü yaşını doldurdu.        

Öykü ve şiirlerimizi, edebiyatçı ve kültür ustalarımızı ülke çapında çevreye tanıtmaya,  bu tür etkinliklere öykü yazarlığı ve şairlik bağlamında özellik kazandırmaya, edebiyatımızın yerel adlarına sahip çıkmaya çaba göstererek, dünyada barışa katkıda bulunmayı amaçlayan etkinlik 13–15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. 

Kuşadası Belediyesi’nin önderliğinde düzenlenmekte olan etkinlik, kapsamı ve içeriği ile ilçenin kültürel kimliğine büyük katkı sağlıyor. 

Şair ve Öykü yazarlarının eserlerini seslendirdiği edebiyat şölenine katılan bilim adamları da kültür-sanat dünyamıza farklı görüşler kazandırıyor. 

Bu anlamda, “Ege’nin iki yakası- Komşu Edebiyatı”, “Roman’da Türk Tarihi”, “Ankara ve İzmir’de Edebiyat Hareketleri” ile “Çocuk, Gençlik ve Edebiyat” başlıklı oturumlarda seslendirilen görüş ve değerlendirmelerin toplumumuzun aydınlanmasına ışık tutacağı yadsınamaz. 

Belma Özgün ve Celal İnal’ın sunumunu üstlendikleri etkinliğe katılan Ahmet SAY, Muazzez İlmiye ÇIĞ. Bilgin ADALI, Aytül AKAL, Alper AKÇAM, Ferda İzbudak AKINCI, Talat AVCI, Abdülkadir BUDAK, Aydın ÇUBUKÇU, Gülseren ENGİN, Sultan Su ESEN, Ahmet GÜNBAŞ, Kemal GÜNDÜZALP, İnci GÜRBÜZATİK, Ziya GÜREL, M. Arslan GÜVEN, Ufuk KARAKOÇ, Eray KARINCA, M.Sadık KIRIMLI, Ahmet Zeki MUSLU, Etem ORUÇ, Mucize ÖZÜNAL, Adnan POLAT, Prof. Dr. Sedat SEVER, Dinçer SEZGİN, Nevzat S. SEZGİN, Hülya SOYŞEKERCİ, Yrd. Doç. Dr. Ragıp TARANÇ, Zübeyde Seven TURAN, Oğuz TÜMBAŞ, Zehra ÜNÜVAR, Mustafa VELİ,  Mavisel YENER, M. Kemal YILMAZ, Nilay YILMAZ, Yunus Bekir YURDAKUL… ve Muzaffer İZGÜ Kuşadalı edebiyatseverlerle sanat içeriğinde dostluk ortamı oluşturdular.  

Kendisini Kuşadalı sayan usta öykücümüz Muzzafer İzgü, bu etkinlikte beyaz perdeye yansıttığımız çocukluğunu konu alan “Zıkkımın Kökü” filminin nasıl doğduğunu anlattı. Ardından film beğeniyle izlendi.

Yrd. Doç.Ragıp Taranç’ın, tarihi süreç içerisinde ve belgesel özelinde ele alıp değerlendirdiği “Bazıları Onlara Levanten Diyor” adlı sunumun ilk gösterimi de etkinlik kapsamında gerçekleştirdi.

Yine Adnan Polat ve M.Aslan Güven’in birlikte sundukları “Panoramik Öyküler” adlı gösterim, izleyicileri görsel öyküler dünyasıyla tanıştırdı. Bu ve benzer görsel öğelerin kültür anlayışıyla buluşturulmasının sanatsal üretimlerde çeşitliliğe yol açacağı kanısındayız. 

“Kuşadası Öykü ve Şiir Günleri” başlangıcından bu yana kitaplaşarak kalıcılığını ispatlıyor. Bu ay içerisinde yayımlanması beklenen “Kuşadası’nda Öykü’ye ve Şiir’e Yolculuk–3” kitabının içeriği yine edebiyat sevenlerin ilgisini çekecek oturum konuları, bildiriler, öykü ve şiirler olarak belirlendi. Çünkü insanca, özgürce ve hakça yaşanacak bir dünyanın kurulması, öncelikli olarak emekçilerle birlikte edebiyatı da edebiyatçıyı da ilgilendiriyor. 

Kitap kurtları, iki yıldır kitap dünyasının baş konusunu oluşturan “Şu Çılgın Türkler” eseri ile yediden yetmişe ‘nereden nereye geldiğimizi’ bizlere anımsatan Sayın Turgut Özakman’ın Cumhuriyetin kazanımlarını özetlediği “Sonuç” yazısını, Edebiyatçılar Derneğinin kurucusu, ilk dönem Başkanı, yazın ve müzik adamı Sayın Ahmet Say’ın doyumsuz anı ve öyküsünü, ülkemizin değerli bilim adamı, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın “Baş Örtme” yazısını  “Onur Konuklarımız” bölümünde ilgiyle okuyacaklar. 

“Kuşadası’nda Yaşamış Edebiyatçılarımız” bölümünde yitirdiğimiz Dursun Akçam, Sunullah Arısoy ve Samim Kocagöz’le rastlaşacak ve yazılarından örnekler okuyacaksınız. Öykü yazarları ve şairler yine ağırlıklı olarak kitapta yer alacaklar. 

Kuşadası Belediye Başkanı kültür-sanat dostu sayın Fuat Akdoğan’ın edebiyata ve kitaba verdiği değerin ülkemizde belediyeler kapsamında yaygınlaştırılması beklentimizdir. 

Etkinliğimize katılan, dışardan destek veren, görüş ve değerlendirmeleriyle içeriğimizi zenginleştiren tüm edebiyat dostlarına teşekkür ediyoruz. 

            İzleyicilerle büyüyor, katılımcılarla çoğalıyoruz.

         

Kuşadası Belediye Başkanı Fuat Akdoğan'ın Etkinlikle İlgili Söylevi

H@vuz Dergisi Kuşadası Etkinlikleri Gözlemi

   
 

   Selim Esen