arşiv / iletişim / havuz hakkında

 

Havuz Hakkında/ İlkelerimiz

 aralık / ocak / şubat / mart-nisan / mayıs / haziran / yaz tatili 2006/ eylül-ekim
-


  Merhaba!

  Yıllardır Avrupa’da gerilla savaşları gibi dağınık, tek başına veya küçük topluluklar halinde (yazın ve) sanat savaşları verilmektedir. Bu kişi ve topluluklar arasındaki iletişim eksikliği nedeniyle, kendi bölgelerinde etkin olanların diğer bölgelerdeki sanat savaşçılarının etkinliklerinden ne yazık ki haberleri olmamaktadır. Bu iletişim kopukluğu, elbette Avrupa ile kısıtlı değildir. Avustralya’dan Afrika'ya, Kanada’dan Tayland’a değin,  dünyanın her köşesinde Türkiye kökenli sanatçılar, kitaplar yayımlamakta, sergiler açmakta, etkinlikler düzenlemektedir.

  H@vuz, düzenli bir sanatçılar ordusu kurmayı, bu ordunun lojistik desteğini de, bu işe gönlünü ve yıllarını  vermiş  kişilerden almayı  tasarlamıştır. H@vuz, bu kurumsallaşma çabası  içerisinde, ağırlıklı olarak  yabanda yaşayan şair ve yazarlarımızın yapıtlarını geniş bir kitleye tanıtmayı, bu işleve koşut olarak, bu sanatçıları bir çatı altında toplamayı hedeflemektedir.

  Bir ‘Bilgi Bankası’ işlevini de üstlenmiş olan H@vuz, 2001 yılının mart ayından bu yana, yurtdışında yaşayan yazarların, bugüne kadar vermiş oldukları ürünleri bir araya toplamaya, bunları tanıtmaya çalışmış, sadece bununla kalmayıp, aynı tarihten başlayarak Almanya’nın birçok kentinde düzenlediği etkinliklerle yüzlerce sanatçının birbirlerini -yakından- tanımasına önayak olmuştur. 2003’te düzenlenen ‘Şiir Yarışması’ ile, H@vuz’u sadece Avrupa’da değil, dünyanın birçok ülkesinde yaşayan yazar ve şairler, yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır.

  Başlangıçta sıradan bir WEB sitesi, sonra bir ‘Sanatçılar İnisiyatifi’, ardından ‘Bilgi Bankası’. Son aşamada ise, bir yayınevine dönüşen H@vuz, daha büyük kitlelere ulaşabilmek amacıyla, okurlarının istemleri doğrultusunda bir dergi oluşturma aşamasına gelmiştir.

  Bugün, sanat dostlarına, artık H@vuz’un geldiği noktada, aynı adı taşıyan dergiyle sanat dünyasında yer alacağını bildirmek; bizi son derece mutlu ediyor! Sizler için bir de PDF dosyası oluşturduk. Derginin tümünü  bilgitutarınıza yükleyebilir, boş bir zamanınızda rahatlıkla okuyabilirsiniz.

  Bu dergiyi, dünyanın tüm köşelerinde yaşamakta olan geniş okuyucu/ izleyici kitlemiz ve bugüne değin, H@vuz’a ürün verenlerin destek ve katkılarıyla, nefesimiz yettiğince, ömrümüz elverdiğince yayımlayacağımızı umuyoruz. Bizce hiçbir şey, bir sanat ürününü tamamladıktan hemen sonraki o haz ve bir sanat ürünüyle -sözel ürün olsun, görsel ürün olsun- etkileşim içindeyken yeni bir şeyler keşfetmek kadar etkileyici değildir. Siz de aynı görüşteyseniz, destek ve katkılarınızı bekliyoruz. Dergimizde yer almasını istediğiniz ürünlerinizi lütfen aşağıda verilen yerleğe gönderiniz. Ayrıca, dergide, yer darlığı nedeniyle yer alamayan ürünler, H@vuz’un -ana- WEB sayfalarında yer alacaktır. Bunun dışında, H@vuz etkinliklerini duyurmak ve göndereceğiniz ürünler başta olmak üzere sanatsal konularda tartışma yürütmek için bir sanal öbek de en kısa süre içinde hazırlanacaktır. Katılımınız beklenmektedir.
 

 

                 Yazışma Yerleği: dergi@havuz.de

                 Ağ Sayfası (Havuz Bilgi Bankası): http://havuz.de

                 Dergi: (Havuz Dergisi): http://dergi.havuz.de

-

İlkelerimiz:

- Başlarken konuya değindiğimiz; "herkesin aynı çatı altında", bu H@vuz’da buluşması demek, herkes “aynı stilde” yüzecek (yapıt verecek) anlamı taşımaz. Sanatsal her tür yapıt ve sahibi, H@vuz Bilgi Bankası sayfalarında ve H@vuz Dergisi’nde tanıtılacaktır. Bu yazının tümünde verilmeye çalışılan iletileri göz önünde bulundurmak kaydıyla, herkes nasıl isterse, o biçemde yüzecek (yazacak/ çizecek) burada. Yeterli derinlik, uzunluk, genişlik H@vuz’da mevcut.

- H@vuz’da, dil, din, mezhep, ırk, yaş, cinsiyet, görüş, mevki vd. ayrımı yapmaksızın, Türkçe veya herhangi başka bir dilde fakat, Türkçe çevirisi olmak şartıyla yapıt veren her yazar, şair... Her ressam, her yontu, fotoğraf ve film, kısaca tüm sanatçılar ve  sanat  türleri yer alabilir.

- Avrupa’da yaşayan yazın insanları, 40 yılı aşkın süredir, büyük meydanlara dikilen ‘Noel’ ağaçları gibiler. Köksüz ve kısa ömürlü. Büyüyenler, görkemli bir hale gelenler, önceden özel olarak hazırlanmış deliklerin içine giriverdiler. Bu ağaçlar ne kadar görkemli olurlarsa olsunlar, ne kadar yapay ışıklarla donatılırlarsa donatılsınlar; çevrelerine oksijen veremezler. Yurtdışındaki sanatsal çalışmalarımız, ne yazık ki bu durumda. Bırakın orman olmayı, koru bile olamadık. “Bir ağaç gibi tek ve hür”üz ama bir yandan da “bir orman gibi kardeşçesine” olmak istiyoruz. Yoksa hazırladığımız bu koca H@vuz, her sonbahar çürüyen yapraklarla dolacak…

- Bugünlerde, İnternet (ağ) ortamında sık sık sanatçılarımızın kişisel sayfalarıyla karşılaşıyoruz. Bu sayfalar, çağımızdaki veri bolluğu nedeniyle, daha irdelenmeden, el değmeden, okunmadan öylece solup gidiyor. Ağ ortamı, uzay gibi. Bilinemeyen, görünemeyen milyarlarca yıldız var. Gökbilimciler, yıldız kümelerinin ancak bazılarını saptayabilmiş durumda. Bu iş de aynı böyle. Gelin bir yıldız kümesi oluşturalım. Adını da okurlar, yapıt sahipleri koysun.

- Yabanda yaşayan Türkiyelilere baktığımızda şunu görüyoruz: Bankamız var, lokantamız, bakkalımız, berberimiz, dönercimiz, dansözümüz var da bir yayın danışma merkezimiz, bir merkezi yayınevimiz yok. Daha doğrusu, “yoktu”. H@vuz, aynı zamanda, yayına hazır olduğunu düşündüğünüz yapıtlarınızı yayınlayabilmeniz için bir yayıncılık etkinliği içine de girmiş durumda. Dosyalarınızı dergi@havuz.de yerleğine gönderebilirsiniz. Ayrıca, dergide yayınlanan yapıtlardan seçme yapılarak, belirli aralıklarla seçki kitaplar/ yıllıklar yayınlamayı da düşünmekteyiz.

- Almanya’nın birkaç şehrinde kütüphane yetkilileriyle görüştüktük. Yetkililer, ‘burada’ basılmış kitapların kütüphanelerdeki azlığından, varolan kitapların ise hiç bir yerde bulunamamasından yakındı. Eskiden Türkiye’den Almanya’ya gıda ürünleri getiriliyordu. Şimdilerde ise yazarlarımız, Türkiye'de bastırdıkları kitapları bavullara ya da taşıtlarının bagajına doldurup buralara getirdiklerini gözlüyoruz. Bunun gelişme olduğunu söyleyebilir miyiz bilemiyoruz. Bizce gerçek gelişme, kitap getirmek değil; bulunduğunuz yerde kitap yayımlayabilmek/ tanıtabilmektir. Bunu da ancak ortak çabalarla başarabiliriz.

   Kısacası: H@vuz Dergisi’nin çıkışını duyuruyor, katkılarınızı ve desteğinizi bekliyoruz. H@vuz’un çıkışı bir başlangıçtır; ilerleyen günlerde daha kapsamlı sanat çalışmaları da yapılacaktır.

   Yazılacak ne çok şey var… Ama şimdilik burada duralım ve sizi dinleyelim. 

-


Genel Yayın Yönetmeni:
Nida
Öz


Editör - Yazı İşleri Danışmanı ve Sorumlusu:
Ulaş Başar GezginYayın Kurulu:
Ulaş Başar Gezgin - Handan Gökçek - Nurettin Kurtuluş -
Hülya Soyşekerci - Zeynel Çok - Feray Ulak
Dergi ile Direkt  İletişim: MSN Messenger messel33@hotmail.com

---- 2005 © Dergi H@vuz

2001 © H@vuz Bilgi Bankası