ana sayfa / editörden / içindekiler / iletişim / arşiv / havuz hakkında

 

Editörden


_


Değerli Dostlar

Dünyanın her yanında egemen güçler önce kültür, sanat ve edebiyatı yozlaştırmayı, yok etmeyi ve kendi tekellerine almayı ilk işleri olarak görürler.

Edebiyat ve sanat bir ülkenin, o ülkedeki toplumun aynasıdır.

Edebiyat ve sanat etkinlikleri yoğunlaştıkça, insanlara doğru perspektifler sundukça, insan aklını ve yüreğini geliştirdiği süreç içinde bazı çevreleri, yönetimleri rahatsız eder.

Ülkemizde; Cağaloğlu surları, tekelleri Cumhuriyet tarihimizde edebiyatı körleştirmek için ellerinden geleni artlarına koymamışlardır.

O surları aşacak kalemler ancak onların kalemşorları, çıkarlarına uygun oldukları zaman içeriye alınır üretkenlikleri sınırlandırılır.

Dikkat edilirse edebiyat ve sanat yapıtlarına verilen ödüller her zaman kendi aralarında paylaşılır.

Bugün o surlar, tekeller kırılmak üzere.

Ağdaki sanat, edebiyat siteleri genç insanlarımızın, yeni ve güçlü edebiyatçılarımızın ürettiği eserlerini özgürce yayınlandığı pencerelerdir.

Bundan rahatsız olanlar var.

Kendi borazanları  çok dar bir çevrede ötüyor, dinleniyor.

Havuz bir misyonu üstlenmiştir. Bir çok çelmeler engeller olduğu halde özveriyle yoluna devam ediyor, edecektir de.

Özellikle Almanya ve Avrupa’da yaşayan insanlarımızı sadece kol emeğini pazarlayanlar olmadığı gerçeğini kabul edemeyenler çok fazla. İçimizde yüzlerce, binlerce edebiyat sanat emekçisinin bulunduğunu biz biliyoruz.

Havuz, kapısını açmış buyurun gelin, oturun ortaklaşa bu sofrayı paylaşalım diyor.

Evet paylaşalım.

Paylaştıkça büyüyelim.

Büyüdükçe güzel insanların doğumuna bir el de biz uzatalım.

Edebiyat ve sanat tekellerinin çanına ot tıkayanların yanında olalım.

Ne dersiniz? 

Barış, özgürlük ve bu doğrultuda; özgürce yazabilen bir dünya dileğimle.


                                              H@vuz Dergisi Adına.

                                                 Nurettin Kurtuluş

 

   
 

H@vuz/ 05. 2006---- 2005 © Dergi H@vuz

2001 © H@vuz Bilgi Bankası